menu

Aesopus

(2 citaten)

Aesopus

Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.) was een Griekse dichter van fabels. De zogenaamde Aesopische fabels genoten in de oudheid al faam en vormden een inspiratiebron voor latere auteurs. Aisopos' biografische gegevens zijn fragmentarisch en omstreden. Zijn geboorteplaats is onbekend, Aristoteles bericht dat hij van Thracische oorsprong was. Ook Frygië wordt als mogelijk geboorteland genoemd.
 

24-07-23

Aesopus: Daden van vriendelijkheid

Geen daad van vriendelijkheid,
hoe klein dan ook,
wordt ooit verspild.

29-08-16

Aesopus: Wanneer je een vriend verraadt

Verraad een vriend, en je zult vaak ontdekken dat je jezelf hebt geruïneerd.