menu

Boeddha

(80 citaten)

Boeddha

Gautama Boeddha of Siddhartha Gautama Boeddha Gautama Boeddha (Sanskriet, Pali: Gotama Boeddha) was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot ca. 370 v. Chr. in India. Door moderne geleerden wordt ook ca. 480-400 gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit de geloofstradities zelf. Alle bronnen zijn het er wel over eens dat Siddhartha Gautama tachtig jaar oud werd. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting (het Boeddhaschap). Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg "de Boeddha" of "Boeddha" genoemd. Boeddha betekent 'hij die ontwaakt (verlicht) is'. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt. Volgens overlevering zijn er voor Gautama Boeddha nog een aantal andere boeddha's geweest (een beroemde lijst noemt 28 boeddha's). Boeddha werd geboren in een hindoe-familie.

23-09-22

Boeddha: Het geheim van gezondheid

Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam en geest is niet te treuren om het verleden, noch zich zorgen te maken over de toekomst, maar om het huidige moment wijselijk en serieus te leven.

10-06-22

Boeddha: Je kunt de wereld veroveren

Verover de boze door niet boos te worden; verover de slechte door goedheid; verover de gierigaard door vrijgevigheid, en de leugenaar door de waarheid te spreken.

21-04-22

Boeddha: Geen weg naar geluk

Er is geen weg naar geluk:
geluk is de weg.

25-03-22

Boeddha: Het wonder van een enkele bloem

Als we het wonder van een enkele bloem duidelijk konden zien, zou ons hele leven veranderen.

18-03-22

Boeddha: Vriendelijkheid

Vriendelijkheid zou de natuurlijke manier van leven moeten worden, niet de uitzondering.

04-03-22

Boeddha: Met onze gedachten

Met onze gedachten maken we de wereld.

26-11-21

Boeddha: Je medeleven

Als je medeleven jezelf niet meetelt, is het niet compleet.

22-10-21

Boeddha: Onrecht en de geest

Alle onrecht ontstaat als gevolg van de geest. Als de geest wordt getransformeerd kan onrecht blijven bestaan?

30-09-21

Boeddha: Je Verlossing

Werk je eigen verlossing uit. Wees niet afhankelijk van anderen.

27-08-21

Boeddha: Onderscheid vanuit onze geest

In de hemel is er geen onderscheid van oost en west, mensen creëren onderscheid vanuit hun eigen geest en dan geloven ze dat het waar is.

19-08-21

Boeddha: Jouw gedachten

Niets kan je zo veel schaden als je eigen onbewaakte gedachten.

30-07-21

Boeddha: Heilige woorden

Hoeveel heilige woorden je ook leest, hoeveel je er ook uitspreekt, wat voor nut hebben ze voor je als je er niet naar handelt?

25-06-21

Boeddha: Boze vrienden en wilde beesten

Een onoprechte en boze vriend is meer te vrezen dan een wild beest, een wild beest kan je lichaam verwonden, maar een boze vriend zal je geest verwonden.

22-01-21

Boeddha: Gedachten en Vrede

Degenen die vrij zijn van haatdragende gedachten zullen zeker vrede vinden.

24-07-20

Boeddha: Wat we vandaag doen

Elke ochtend worden we opnieuw geboren. Wat we vandaag doen, is wat er het meest van belang is.

17-07-20

Boeddha: Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam als geest

Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet treuren over het verleden, zich zorgen te maken over de toekomst, of vooruitlopen op problemen, maar om verstandig en ernstig te leven in het huidige moment.

10-07-20

Boeddha: Onze zorgen en wonden

Onze zorgen en wonden worden alleen genezen als we ze met mededogen aanraken.

03-07-20

Boeddha: Elke ervaring

Elke ervaring, hoe erg het ook lijkt, bevat een soort zegening. Het doel is om het te vinden.

01-06-20

Boeddha: Verandering

Niets is voor altijd behalve verandering

04-05-20

Boeddha: De regen

Aangezien regen evenveel valt op rechtvaardigen en onrechtvaardigen, belast je hart dan niet met oordelen, maar regen je vriendelijkheid evenveel op iedereen.

30-03-20

Boeddha: Je lichaam

Het lichaam in goede gezondheid te houden is een plicht, anders zullen wij niet in staat zijn om onze geest sterk en helder te houden.

10-03-20

Boeddha: Hou echt van jezelf

Als je echt van jezelf hield, zou je nooit een ander pijn kunnen doen.

05-03-20

Boeddha: Zorg voor anderen

Als we niet voor anderen zorgen als ze hulp nodig hebben, wie zal dan voor ons zorgen?

19-02-20

Boeddha: Woede en straf

Je word niet gestraft voor je woede, je word gestraft met je woede.

05-02-20

Boeddha: Kaarsen en geluk

Duizenden kaarsen kunnen worden aangestoken door één enkele kaars, en de levensduur van de kaars zal niet korter worden. Geluk vermindert nooit door het te delen..

24-01-20

Boeddha: Haat en liefde

Haat wordt nooit overwonnen door haat, maar alleen door liefde.
Dit is de eeuwige regel.

20-12-19

Boedha: Ware vriendelijke woorden

Wanneer woorden zowel waar als vriendelijk zijn, kunnen ze de wereld veranderen.

22-11-19

Boeddha: Woorden

Beter dan duizend holle woorden, is een woord dat vrede brengt.

14-11-19

Boeddha: De woorden die je uitspreekt

Alle woorden die we uitspreken moeten met zorg worden gekozen want de mensen zullen ze horen en door hen ten goede of ten slechte worden beïnvloed.

08-11-19

Boeddha: Deugd en Wijsheid

Net als schatten worden blootgelegd vanuit de aarde, zo komt de deugd van goede daden, en komt wijsheid van een zuivere en vredige geest.

Om veilig door het doolhof van het menselijk leven te kunnen lopen, heeft men het licht van wijsheid en de leiding van de deugd nodig.

01-11-19

Boeddha: Woede

Vasthouden aan woede is als het grijpen van een hete kool met de bedoeling om die naar iemand anders te gooien, Jij bent degene die je brandt.

30-08-19

Boeddha: De Geest

De geest is alles.
Wat je denkt, dat wordt je.

25-07-19

Boeddha: Stilte en glimlach

Stilte en glimlach zijn twee krachtige woorden. Glimlach is de manier om veel problemen op te lossen en stilte is de manier om veel problemen te voorkomen.

31-05-19

Boeddha: Verleden, Toekomst en Heden

Blijf niet stilstaan in het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer de geest op het huidige moment.

17-05-19

Boeddha: Drievoudige waarheid

Leer deze drievoudige waarheid aan iedereen: een genereus hart, een vriendelijke toespraak en een leven van dienstbaarheid en mededogen zijn de dingen die de mensheid vernieuwen.

26-04-19

Boeddha: Overwin jezelf

Groter in de strijd dan de man die duizend-duizend man zou veroveren, is hij die er maar één zou verovert: hemzelf.

Je kunt beter jezelf overwinnen dan anderen.

19-04-19

Boeddha: Geloven

Geloof iets niet, omdat veel mensen erover spreken.

05-04-19

Boeddha: Je gezondheid

Ieder mens is de auteur van zijn eigen gezondheid of ziekte.

22-03-19

Boeddha: Begin en einde

Alles dat een begin heeft, heeft een einde.

Maak daar vrede mee en alles komt goed.

01-03-19

Boeddha: Wat we zijn

Alles wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht.

22-02-19

Boeddha: Boos zijn

Boos worden is de fouten van anderen jezelf te laten straffen.

17-01-19

Boeddha: Wanneer de geest puur is

Wanneer de geest puur is, volgt vreugde als een schaduw die nooit weggaat.

21-12-18

Boeddha: De ware religie

Wees aardig voor alle schepselen;
dit is de ware religie.

07-12-18

Boeddha: Geluk

Geluk zal nooit komen bij diegenen die niet waarderen wat ze al hebben.

30-11-18

Boeddha: Leren van water

Mooi ding om van water te leren:

Pas jezelf aan in elke situatie en in elke vorm.

Maar het belangrijkste: vind je eigen weg om te stromen.

23-11-18

Boeddha: Fouten

Het is gemakkelijk om de fouten van anderen te zien, maar moeilijk om de eigen fouten te zien. Men toont de fouten van anderen als kaf gewand in de wind, maar men verbergt de eigen fouten zoals een sluwe gokker zijn dobbelstenen verbergt.

14-11-18

Boeddha: De geest is als water

De geest is als water. Als het turbulent is, is het moeilijk te zien. Als het kalm is, wordt alles duidelijk.

02-11-18

Boeddha: De lamp

Als je een lamp voor iemand oplicht, zal het je ook jouw pad verlichten.

11-09-18

Boeddha: Denken, voelen en visualiseren

Wat je denkt, word je.

Wat je voelt, trek je aan.

Wat je visualiseert, creëer je.

26-07-18

Boeddha: De huid van de slang en ons verleden

Net zoals een slang zijn huid afwerpt, moeten wij ons verleden steeds opnieuw van ons af werpen.

17-07-18

Boeddha: Wie redt ons

Niemand redt ons behalve wijzelf.
Niemand kan dat en niemand mag dat.
Wijzelf moeten het pad bewandelen.

17-05-18

Boeddha: De lotus en de wijze

Zoals de lotus stijgt op zijn steel, onverstoord door de modder en het water, zo spreekt de wijze over vrede en is onaangetast door de opvattingen van de wereld.

06-04-18

Boeddha: Regen, oordeel en vriendelijkheid

Zoals regen gelijkelijk valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, moet u uw hart niet belasten met oordelen, maar uw vriendelijkheid gelijkelijk laten regenen op iedereen.

02-03-18

Boeddha: Je werk

Je werk is om je wereld te ontdekken en vervolgens met heel je hart jezelf eraan te geven.

02-01-18

Boeddha: Onze geest

Omdat alles een weerspiegeling is van onze geest,

kan alles door onze geest worden veranderd.

10-11-17

Boeddha: Onze gedachten

Wat we vandaag zijn, komt van onze gedachten van gisteren, en onze huidige gedachten bouwen ons leven van morgen op: ons leven is de schepping van onze geest.

02-11-17

Boeddha: Rivieren in kloven en spleten

Leer van de rivieren in kloven en spleten: die in kleine kanalen stromen luidruchtig, de grote stroom is stil. Wat niet vol is, maakt geluid. Wat vol is, is stil.

20-10-17

Boeddha: De dood moet niet worden gevreesd

Zelfs de dood moet niet worden gevreesd door degene die wijselijk heeft geleefd.

22-09-17

Boeddha: Weerstand tegen verandering

Verandering is nooit pijnlijk, alleen de weerstand tegen verandering is pijnlijk.

07-09-17

Boeddha: Geluk hangt af van ....

Geluk hangt niet af van wat je hebt of wie je bent. Het hangt alleen af van wat je denkt.

21-08-17

Boeddha: Iemands eigen geest

Het is iemands eigen geest, niet zijn vijand of tegenstander, die hem op de slechte wegen lokt.

11-08-17

Boeddha: Het pad naar de wijsheid

Weet goed wat je voorwaards leidt en wat je tegenhoudt, en kies het pad dat naar wijsheid leidt.

16-06-17

Boeddha: Begin en einde

Alles wat een begin heeft, heeft een einde.

Maak er vrede mee en alles zal goed zijn.

02-06-17

Boeddha: Gehechtheid

De oorzaak van het lijden is gehechtheid.

12-05-17

Boeddha: Niets is permanent

Niets is permanent.
Alles is onderhevig aan verandering.
Zijn is worden.

31-03-17

Boeddha: Geloof niets

Geloof niets, ongeacht waar je het leest of wie het heeft gezegd, zelfs niet als ik het heb gezegd. Tenzij het overeenkomt met je eigen reden en je eigen gezond verstand.

03-03-17

Boeddha: Opnieuw beginnen

Het maakt niet uit hoe hard het verleden was, je kunt altijd opnieuw beginnen.

03-02-17

Boeddha: Fouten

Kijk niet naar de fouten van anderen,
noch naar hun ongedane en gedane zaken.
Maar kijk liever naar je eigen daden,
wat je hebt gedaan en hebt nagelaten.

11-01-17

Boeddha: Zuiverheid en onzuiverheid

Door iemand zelf wordt kwaad gedaan;
door iemand zelf wordt iemand verontreinigd.
Door iemand zelf wordt kwaad ongedaan gelaten;
door iemand zelf wordt iemand zuiver gemaakt.
Zuiverheid en onzuiverheid is afhankelijk van jezelf;
niemand kan een ander zuiveren.

16-12-16

Boeddha: Een wijze criticus

Mocht je een wijze criticus vinden om op je fouten te wijzen, volg hem als een gids naar een verborgen schat.

09-12-16

Boeddha: Een vaste rots

Net zoals een vaste rots niet geschud wordt door de storm, zo worden de wijzen niet beïnvloed door lof of blaam.

02-12-16

Boeddha: Een gedisciplineerde geest

Een gedisciplineerde geest brengt geluk.

25-11-16

Boeddha: Je geest

Regel je geest of hij zal jou regelen.

18-11-16

Boeddha: Een moeilijk te winnen gevecht

Wie niet oplaait door iemand die boos is, wint een moeilijk te winnen gevecht.

14-10-16

Boeddha: Wat verlies je?

Je verliest alleen dat waar je aan gehecht bent.

30-08-16

Boeddha: Jouw liefde en genegenheid

Jijzelf, net zo veel als iedereen in het hele universum, verdient jouw liefde en genegenheid.

23-10-15

Boeddha: Je doel in je leven

Je doel in het leven is je doel te vinden en er je hele hart en ziel aan te geven.

09-03-15

Boeddha: Wat zie jij?

Ik zie nooit wat er is gedaan, ik zie alleen wat er nog gedaan moet worden.

15-08-14

Boeddha: De belangrijkheid van onze gedachten

We zijn wat we denken. Alles wat we zijn ontstaat met onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld.

18-10-13

Boeddha: Waar je weg is

De weg is niet in de lucht. De weg is in het hart.